Witam na stronie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Kiljan Kancelaria Komornicza w Częstochowie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Kiljan Kancelaria Komornicza w Częstochowie posiada uprawnienia do prowadzenia egzekucji na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Kancelaria posiada wdrożony pełny dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS  -  odpowiedzi uzyskiwane w terminie 3 - 7 dni
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilku minut - 1 dnia
  • Sądowy Rejestr Zastawów - CI-RZ - odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilkudziesięciu minut
  • Elektronicznego Postępowania Upominawczego - tzw. "e-Sąd"
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do wyszukiwarki Ksiąg Wieczystych on-line

Na wniosek wierzyciela w sprawach Km kierowane są zapytania do Urzędu Skarbowego w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

Kancelaria posiada wdrożony system elektronicznej wymiany informacji z wierzycielami za pośrednictwem plików .xml oraz korzysta z wielu dodatkowych aplikacji usprawniających prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) - zobacz szczegóły

 

Informacje kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Częstochowie

Arkadiusz Kiljan

ul. Dąbrowskiego 17 lok. 2
42-202 Częstochowa

telefon stacjonarny:
34 374 33 88

telefon komórkowy:
502 857 056

faks:
34 324 66 61

email:
.

Konto do wpłat:

ING Bank Śląski SA
27 1050 1142 1000 0092 1533 5341

Kod SWIFT (BIC): INGBPLPW

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Kancelaria czynna:

poniedziałek - wtorek: 8:00 - 16:00
środa:  9:00 - 17:00
czwartek - piątek:   8:00 - 16:00

Komornik przyjmuje strony:

poniedziałek: 9:00 - 11:00
środa: 14:00 - 17:00